SMD & THT  ASSEMBLY  -  MONTAŽA I LEMLJENJE SMD I THT  KOMPONENTI

Usluge

Tvrtka pruža sve usluge lemljenja i montaže elektroničkih komponenata i sklopova bilo da se radi o prototipovima, malim ili velikim proizvodnim serijama.

OPREMA:

Asembliranje SMD komponenata - pick & place strojevi

- HANWHA SM482 plus

- SAMSUNG CP45FV-NEO

- TWS Quadra Laser e

Postavljanje lemne paste (screen printeri) :

- DEK248

- TWS SR-2300

SMD lemljenje obavlja se u 4-komornoj Reflow peći RO-400FC ESEMTEC

THT lemljenje obavlja se:

- ručno, lemilicama tipa Weller

- strojno, strojem za selektivno lemljene Interselect  IS-T-300

Kontrola ispravnosti obavlja se elektronskim mikroskopom tipa MANTIS, dok se preciznost lemljenja vrši ispitivačem profila SOLDERSTAR Temperature Profiller NEPTUNE 4

Sva lemljenja obavljaju se isključivo legurama i pastama bez olova (RoHS) prema direktivi broj EU 2002/95/EC